דיגום מי-שתיה

רמה א' מיקרוביולוגיה, כימיה מצומצמת ובדיקות שדה . רמה ב' בדיקות כימיות מקיפות.

דיגום מי-נופש

בריכות שחייה, בריכות זרמים ואויר, נחלים עם וללא מגע גוף, מעיינות ומים טרמו-מינרליים.

דיגום מקוואות

דיגום בורות טבילה, אוצר זריעה ואוצר השקה.

דיגום מי-ים

דיגום חופי רחצה.

דיגום מי-דיאליזה

דיגום המודיאליזה לבדיקת אנדוטוקסינים. מרכז ארצי של משרד הבריאות נמצא במעבדה לבריאות הציבור חיפה.

דיגום מי-ביוב

שפכים סניטריים, שפכי תעשייה, מים מושבים, קרקע, בוצה ופסולת מוצקה כימיה ובדיקות שדה.

דיגום לגיונלה:

דיגום לבדיקת נוכחות חיידקי לגיונלה ראה בפרק על הלגיונלה. * מרכז ארצי לייחוס חיידקי לגיונלה במעבדת משרד הבריאות בחיפה ולנו הסכם שרות לדיגום באחריות ובפיקוח המעבדה!!!