דיגום מי-שתיה:
רמה א' מיקרוביולוגיה, כימיה מצומצמת ובדיקות שדה .
רמה ב' בדיקות כימיות מקיפות.

דיגום מי-נופש:
בריכות שחייה, בריכות זרמים ואויר, נחלים עם וללא מגע גוף, מעיינות ומים טרמו-מינרליים.

דיגום מקוואות:
דיגום בורות טבילה, אוצר זריעה ואוצר השקה.

דיגום מי-ים:
דיגום חופי רחצה.

דיגום מי-ביוב:
שפכים סניטריים, שפכי תעשייה, מים מושבים, קרקע, בוצה ופסולת מוצקה כימיה ובדיקות שדה.

דיגום מי-דיאליזה:
דיגום המודיאליזה לבדיקת אנדוטוקסינים. מרכז ארצי של משרד הבריאות נמצא במעבדה
לבריאות הציבור חיפה.

דיגום לגיונלה:
דיגום לבדיקת נוכחות חיידקי לגיונלה ראה בפרק על הלגיונלה.

* מרכז ארצי לייחוס חיידקי לגיונלה במעבדת משרד הבריאות בחיפה ולנו הסכם שרות לדיגום באחריות ובפיקוח המעבדה!!!